خشونت علیه زنان

نویسنده: دکتر زهرا بلوک

انتشار: ۶ام اسفند، ۱۳۹۷


کارشناس و مربی اچ آی وی ایدز- کمیته ایدز تورنتو

 

مفهوم خشونت علیه زنان را می توان به صورت های مختلفی تعریف کرد. سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را اینگونه تعریف می کند« هر گونه رفتار یا عمل منجر به جراحت جسمانی، روحی روانی، ویا جنسی می باشد حتی اگر به شکل تهدید یا سلب آزادی زن در ملا عام یا حریم خصوصی خانه اتفاق بیفتد».

 

انواع خشونت علیه زنان

خشونت جسمانی: که شامل چک زدن، نیشگون گرفتن یا فشردن گلو، تهدید با حرکات دست یا استفاده از چاقو و اسلحه و یا حتی قتل می باشد.
خشونت جنسی: با استفاده از تهدید یا اعمال زور جسمانی زن را مجبور به برقراری رابطه جنسی کردن.
خشونت عاطفی یا زبانی: هرگونه تهدید به قتل زن یا فرزندانش یا خود مرد یا دیگر اعضای خانواده زن، یا تحقیر زن با ایراد گرفتن از اندام یا رفتار او، یا مجبور کردن او به کارهای پست، از بین بردن لوازم شخصی زن، جدا کردن زن از دوستان و خانواده اش، و هر گونه عملی که منجر به سلب آزادی زن شود.
خشونت مالی: سرقت یا کنترل پول و اموال زن ، او را مجبور به کار کردن یا انکار حق او برای کار کردن.
خشونت روحی: استفاده از مذهب یا اعتقادات روحی عرفانی زن برای تحقیر یا کنترل او.
تعقیب یا آزار جنایی: تعقیب زن در یک روند ثابت و دایمی بطوریکه مانع آزادی خصوصی او شود.

 

چه کسی بیشتر در معرض خطر خشونت علیه زنان می باشد؟

خشونت علیه زنان در هر مذهب، فرهنگ، نژاد، طبقه اقتصادی و سنی اتفاق می افتد. با اینحال گروههای زیر بیشتر در معرض خطر هستند:

زنان بومی سرخپوست: در مقایسه با زنان غیر بومی آنها هشت برابر بیشتر توسط همسران خود به قتل می رسند و شیوع آزا در آنها سه و نیم برابر جامعه عمومی است.
زنان جوان: بنابر گزارش پلیس و خود زنان، زنان جوان بیشتر در معرض خشونت هستند بطوریکه ۶۶% تمام خشونتهای جنسی زنان در گروه سنی زیر ۲۴ سال اتفاق می افتد.
زنان با نا توانی یا معلولیت: ۶۰% آنها نوعی از خشونت را تجربه می کنند.

زنان مهاجر: احتمالا بیشتر در معرض خطر خشونت هستند که می تواند بخاطر وابستگی مالی، مشکلات زبان و عدم آگاهی از قوانین کشور باشد. مطالعه ای که در تورنتو بر روی زنان مهاجر انجام شده همچنین نشان داده که ایندسته از زنان بخاطر تجربه ای که از نژادپرستی پرسنل خدماتی بویژه در سیستم سلامت دارند موارد خشونت علیه خود را کمتر گزارش می کنند.

 

در کانادا چه می گذرد؟

نیمی از زنان در کانادا حداقل یکبار نوعی از خشونت جسمی یا جنسی را بعد از سن ۱۶ سالگی تجربه کرده اند. بطور متوسط هر ۶ روز یک زن در کانادا توسط شریک جنسی اش به قتل می رسد.
تقریبا هر شب در کانادا ۳۳۰۰ زن به همراه ۳۰۰۰ بچه مجبور به فرار از خانه به علت خشونت و پناه آوردن به شلتر می شوند.
در مباحث بعدی به نشانه های رفتارهای خشونت آمیز و چگونگی مقابله با خشونت خواهیم پرداخت.


منابع:

Canadian Women’s Foundation

©2020. Hoda Magazine. All rights reserved

Privacy / Terms / Disclaimer