چرا ما تصاویری غیرواقعی از جهان هستی جعل می‌کنیم؟

نویسنده: خانم دکتر راضیه انجیل، استاد دانشگاه Carleton اتاوا

انتشار: ۱۲ام دی، ۱۴۰۰


چرا ما تصاویری غیرواقعی از جهان هستی جعل می‌کنیم؟

این کار، یک دلیل ساده دارد و آن اینکه برای درک بهتر از جهان هستی، ما به تصاویر غیر واقعی نیاز داریم.

تعداد زیادی از پروژه های نجومی به دنبال یافتن خصوصیات و ویژگی های دنیای ما هستند. برای این منظور، ابتدا تلسکوپ های روباتیکی تعداد بسیارزیادی  تصاویر متوالی ازآسمان شب تهیه می‌کنند، سپس الگوریتم های‌ ویژه و پیچیده کامپیوتری، این عکس های دیجیتالی را برای یافتن ستاره ها  و کهکشان ها جست وجو می‌ کنند و اندازه ها و خصوصیات آنها را تجزیه و تحلیل می‌ نمایند.

آزمایش روی عکس های جعلی از دنیای غیرواقعی، به دانشمندان این امکان را می‌دهد که الگوریتم- هایشان را کالیبره وتنظیم کنند. کالیبره کردن الگوریتم ها به این منظوراست که دانشمندان مطمئن شوند الگوریتم ها و شبیه سازی های کامپیوتری می‌ توانند به درستی اطلاعات و تصاویر اشتباهی را که به عمد در مجموعه جای گذاری شده اند، تشخیص دهند.

دراین تصویر موزاییکی که شامل ۲۲۵ عکس ازاجرام آسمانی است فقط یک عکس واقعی وجود دارد که توسط تلسکوپ فضایی هابل عکسبرداری شده است. آیا می‌توانید آن را پیدا کنید؟

بله ، تنها تصویر واقعی دراین مجموعه، عکس سحابی خرچنگ است. سحابی ها توده های ابری شکل از گازوغبار میان ستاره ای هستند که ستاره های جدید درآنجا متولد می‌شوند.

شما با یک تلسکوپ ساده و‌کوچک‌ می ‌توانید این سحابی زیبا را در آسمان شب مشاهده کنید. بهترین زمان برای مشاهده سحابی خرچنگ که درصورفلکی برج ثور واقع شده است، درماه ژانویه می‌ باشد.

 

 

Reference: NASA

[On line]. Available: https://apod.nasa.gov/apod/ap211109.html

Image Credit: M. J. Smith et al. (U. Hertfordshire)

©2020. Hoda Magazine. All rights reserved

Privacy / Terms / Disclaimer