مترجم: سپیده دمنین آقای دکتر عبدالحی پاتل موسس شورای امامان و رهبران مسلمان کانادایی و هماهنگ کننده اسبق آن است. […]


Dr. Maurice Bucaille (19 July 1920 – 17 February 1998), French gastroenterologist and author of “The Bible, the Qur’an, and […]


Could you say a few words about yourself and your activities in Toronto? I was born in India but I […]


با وجود رشد فزاینده امکانات و رفاه ظاهری زندگی، هنوز آرامش باطنی بدست نیامده و درگیری های ذهنی بسیاری از […]


ازدواج يك رويداد مهم ، حساس ، زيبا و مقدس در زندگي است . هر دختر و پســر داراي يك […]


به نام پروردگار “آنچه كه براى خود دوست می‎داری، برای دیگران هم دوست بدار و آنچه براى خود نمى‏پسندى، براى […]


چند وقت یک بار این احساسات را تجربه می کنید؟ (هرگز، به ندرت، گاهی، اغلب) ۱. هیچ دوست صمیمی ندارم. […]


خداوند حضرت محمد (ص) را به پیامبری برای جهانیان قرارداد و فرمود: و ما أرسلنک الا رحمة للعالمين.1 و ما […]


This lecture was given by Dr. Legenhausen at Imam Ali Centre, Toronto. He shares with everyone his journey to embracing […]


Introduction Ischemic stroke is one of the most common life-threatening neurological diseases, affecting 15 million individuals worldwide annually. Unfortunately, one […]


1 2

©2020. Hoda Magazine. All rights reserved

Privacy / Terms / Disclaimer